ระบบไฟฟ้า-แสงสว่าง

 

                  บริษัท วงศ์เทพ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของผลิตภัณฑ์มัสโค ในประเทศไทย

         นอกจากนี้ เรายังมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่างทั้งภายในและ ภายนอกอาคาร

     

 

   บริการของเรา

 

  1. ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ (Electrical Hight - Low Voltage Installation)

  2. ตรวจเช็ค ACB ( Function Test ) และ CAP. BANK (ACB ( Function Test ) & CAP. BANK Check)

  3. ออกแบบ - คำนวณ - (Design - Estimate)

  4. ติดตั้ง โคมไฟ ระบบแสงสว่าง (Lighting System) ทั้งภายใน และภายนอก