ระบบไฟฟ้า-แสงสว่าง

 

                  บริษัท วงศ์เทพ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของผลิตภัณฑ์มัสโค ในประเทศไทย

         นอกจากนี้ เรายังมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่างทั้งภายในและ ภายนอกอาคาร

     

 

   บริการของเรา

 

 1. ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ (Electrical Hight - Low Voltage Installation)

 2. ตรวจเช็ค ACB ( Function Test ) และ CAP. BANK (ACB ( Function Test ) & CAP. BANK Check)

 3. ออกแบบ - คำนวณ - (Design - Estimate)

 4. ติดตั้ง โคมไฟ ระบบแสงสว่าง (Lighting System) ทั้งภายใน และภายนอก

   

   

   

   

   

   

   

   

   

44 ซอย ลาดพร้าว 30 แขวง จันทรเกษม เขต จตุจักร   กรุงเทพ ฯ 10900 

โทร  (66) 2 938 0300
Fax (66) 2 938 0330

 • YouTube Social Icon
 • Facebook B&W