สนามสามหนวด / กันยายน 2552 / Turf, Kony Green

3nuad_01
3nuad_02
3nuad_03
3nuad_04