สนามมหาชัย / พฤษภาคม 2552 / Turf, Kony Green

mahachai_01
mahachai_02